EMBUD świadczy usługi w zakresie:

  • Wykonania projektów dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego
  • Nadzoru budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
  • Doradztwa gospodarczego i restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • Obrotu i zarządzania nieruchomościami  
  • Ekspertyz technicznych budynków i budowli wraz z badaniami laboratoryjnymi
  • Inwestora zastępczego

EMBUD ENGINEERING

64-100 Leszno
pl. Metziga 26
 

Telefony kontaktowe:
biuro: (65) 520 46 40  fax: (65) 520 46 40
tel. kom.:604 089 011

e-mail: embud-inwest@wp.pl, biuro@embud.pl