Audyty nieruchomości

Nasi specjaliści w ramach usług prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjne EMBUD działając na państwa zlecenie przygotują :

- inwentaryzację budynku

- inwentaryzację nieruchomości

- inwentaryzację lokalu

Będące podstawą do wydzielenia lokalu i umieszczenia go w księdze wieczystej.

Na życzenie naszych klientów

- założymy nową księgę wieczystą dla lokalu

- wystąpimy o wypis z ewidencji budynku

- wystąpimy o wypis z ewidencji lokalu

- wystąpimy o wypis z kartoteki budynku

- zbadamy księgi wieczyste nieruchomości

- ustalimy stan prawny i formalny nieruchomości

- przeprowadzimy proces spadkowy

- zbadamy stan formalny i prawny nieruchomości

 

Działając w imieniu naszych klientów przygotujemy wnioski formalno – prawne do wydzielenia lokalu mieszkalnego oraz zapewnimy kompleksową obsługę prawną przy realizacji powierzonych zadań .

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt  

604 089 011

 

 

 


EMBUD ENGINEERING

64-100 Leszno
pl. Metziga 26
 

Telefony kontaktowe:
biuro: (65) 520 46 40  fax: (65) 520 46 40
tel. kom.:604 089 011

e-mail: embud-inwest@wp.pl, biuro@embud.pl